Στην Αθήνα, το πρόγραμμα Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας λειτουργεί στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου με στόχο την διδασκαλία της αραβικής γλώσσας όλων των επιπέδων και του αραβικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Στο εν λόγω πρόγραμμα διδασκαλίας διδάσκεται η επίσημη αραβική γλώσσα «αλφουσχά» που χρησιμοποιείται επισήμως σε όλο τον αραβικό κόσμο και αποτελεί την επίσημη γλώσσα 22 χωρών στη Μέση Ανατολή και Αφρική. Η διδασκαλία της αραβικής γλώσσας όλων των επιπέδων διατελείται από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές. Απώτερος σκοπός του εν λόγω προγράμματος διδασκαλίας είναι οι σπουδαστές/ -στριες να έρθουν σε επαφή με τους/τις αραβόφωνους/-ες και την κουλτούρα τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και τον αραβικό πολιτισμό, μέσω της γλώσσας και της φιλοσοφίας της.

Τα μαθήματα αραβικής γλώσσας απευθύνονται σε όλους/-ες τους/τις ενδιαφερόμενους/-νες 18 ετών και άνω, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους κατάρτισης ή του ακαδημαϊκού τους πεδίου και λαμβάνουν χώρα δια ζώσης στο κτήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου που στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 30.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας φέτος, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ως νεοιδρυθέν και για ευνόητους τεχνικούς λόγους, ξεκινά την λειτουργία του εκτάκτως τον Δεκέμβρη του 2016. Σε περίπτωση τροποποιήσεων σχετικά με τις εγγραφές, τις κατατακτήριες εξετάσεις καθώς και το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να ενημερωθούν εγκαίρως από τις ανακοινώσεις του ιστοτόπου ή από την συντονιστή του προγράμματος διδασκαλίας της εν λόγω γλώσσας.