Στην Αθήνα, το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας λειτουργεί στο πλαίσιο επιστημονικών ερευνών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου με στόχο τη διδασκαλία της αραβικής γλώσσας όλων των επιπέδων και του αραβικού πολιτισμού, από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα.

Στο εν λόγω πρόγραμμα διδασκαλίας διδάσκεται η επίσημη αραβική γλώσσα «αλφούσχα» που χρησιμοποιείται επισήμως σε όλο τον αραβικό κόσμο και αποτελεί την επίσημη γλώσσα 22 χωρών στη Μέση Ανατολή και Αφρική. Η διδασκαλία της αραβικής γλώσσας όλων των επιπέδων πραγματοποιείται από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές, με ακαδημαϊκό και επιστημονικό υπεύθυνο τον Ιμπραήμ Φαντέλ ( Ibrahim Fadel ), καθηγητή Αραβικής Γλώσσας και Πολιτισμού στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Απώτερος σκοπός του εν λόγω προγράμματος διδασκαλίας είναι οι σπουδαστές/ -στριες να έρθουν σε επαφή με τους/τις αραβόφωνους/-ες και την κουλτούρα τους, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και τον αραβικό πολιτισμό, μέσω της γλώσσας και της φιλοσοφίας της.

Τα μαθήματα αραβικής γλώσσας απευθύνονται σε όλους/-ες τους/τις ενδιαφερόμενους/-νες 18 ετών και άνω, ανεξαρτήτως επαγγελματικής κατάρτισης και ακαδημαϊκού πεδίου και λαμβάνουν χώρα δια ζώσης στο κέντρο της Αθήνας.