Απόκτηση Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας

Το πρόγραμμα διδασκαλίας αραβικής γλώσσας μετά τη λήξη κάθε κύκλου μαθημάτων Αραβικών και βάσει αποτελεσμάτων εξετάσεων του επιπέδου που παρακολούθησαν οι σπουδαστές/-ριες, χορηγεί στους τελευταίους/-ες την Βεβαίωση επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας. Το κόστος της Βεβαίωσης αυτής συμπεριλαμβάνεται στα ετήσια δίδακτρα που καταβάλλονται εφάπαξ πριν την έναρξη των μαθημάτων.

 

Ανεξάρτητες εξετάσεις Βεβαίωσης χωρίς παρακολούθηση κύκλου σπουδών

Ακόμα, ανεξάρτητες εξετάσεις για την απόκτηση της Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας διεξάγονται παράλληλα για όσους δεν παρακολουθούν κύκλους μαθημάτων στο πρόγραμμα διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας. Οι εν λόγω εξετάσεις διεξάγονται από το πρόγραμμα διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας κατόπιν συμπλήρωσης σχετικής αίτησης του/της υποψηφίου/-ας, συνεννόησης με την γραμματεία και εφόσον καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που αναφέρεται αναλυτικά στον πίνακα κάτωθι.

 

Περίοδος ανεξάρτητων εξετάσεων και κόστος

Οι εν λόγω ανεξάρτητες εξετάσεις διεξάγονται όποτε επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/-η. Το κόστος των εξετάσεων για την απόκτηση της Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας ορίζεται ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο/η υποψήφιος/ -α ως εξής:

Το κόστος των εξετάσεων για την απόκτηση Βεβαίωσης αραβικής γλωσσομάθειας επιπέδου χωρίς προηγούμενη εγγραφή  και παρακολούθηση μαθημάτων στο πρόγραμμα διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας

Το επίπεδο Το κόστος
Α1 50€
Α2 70€
Β1 90€
Β2 110€
Γ1 140€
Γ2 170€

Βήματα συμμετοχής στις ανεξάρτητες εξετάσεις Βεβαίωσης

Για την συμμετοχή στις ανεξάρτητες εξετάσεις του εν λόγω προγράμματος διδασκαλίας για την απόκτηση της Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας ο/ η υποψήφιος/-α καλείται να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Να συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής στις ανεξάρτητες εξετάσεις, αναγράφοντας τα προσωπικά του στοιχεία και το επίπεδο για το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει την αντίστοιχη Βεβαίωση γλωσσομάθειας. Για την συμπλήρωση της φόρμας ανεξάρτητων εξετάσεων, πατήστε εδώ.
  • Πριν διεξαχθούν ανεξάρτητες εξετάσεις του προγράμματος διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας για την απόκτηση της Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας, ο/η ενδιαφερόμενος/-η οφείλει να καταβάλλει το ανάλογο ποσό του επιπέδου που επιθυμεί να εξεταστεί στον αριθμό λογαριασμού GR 6801406010601002001000326 της τράπεζας ALPHA BANK. Ο/ η ενδιαφερόμενος/-η οφείλει να  αναγράφει στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του/της και τον αριθμό 2849 που είναι ο κωδικός προγράμματος στο οποίο διοικητικά εντάσσεται το εν λόγω πρόγραμμα.
  • Κατόπιν ολοκλήρωσης των βημάτων συμμετοχής στις ανεξάρτητες εξετάσεις για απόκτηση Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας, η ημερομηνία ορίζεται σε συνεννόηση του ενδιαφερόμενου/ -ης με τη συντονιστή του εν λόγω προγράμματος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει την απόδειξη κατάθεσης πληρωμής στην τράπεζα κατά την ημέρα της εξέτασης.

 

Διακρατική Πιστοποίηση

Με την έγκριση του σχετικού Φ.Ε.Κ., η Βεβαίωση Γλωσσομάθειας που έλαβαν προηγουμένως οι επιτυχόντες/-ούσες από το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Aραβικής Γλώσσας, θα μετατραπεί αυτοδικαίως και χωρίς επανεξέταση στην αντίστοιχη του επιπέδου τους διακρατική Πιστοποίηση. Η διακρατική Πιστοποίηση θα χορηγηθεί κατόπιν σχετικής αίτησης του/της κατόχου της αντίστοιχης Βεβαίωσης Γλωσσομάθειας του Προγράμματος Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας .

Αναφορικά με την διακρατική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ αραβικής γλωσσομάθειας παντός επιπέδου , αυτή αναμένεται να εγκριθεί από το κοινοβούλιο το πρώτο εξάμηνο του 2017, ύστερα από την απόφαση του σχετικού νόμου και την δημοσίευση στην Φ.Ε.Κ.