Απόκτηση Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας

Το πρόγραμμα διδασκαλίας αραβικής γλώσσας μετά τη λήξη κάθε κύκλου μαθημάτων Αραβικών και βάσει αποτελεσμάτων εξετάσεων του επιπέδου που παρακολούθησαν οι σπουδαστές/-ριες, χορηγεί στους τελευταίους/-ες την Βεβαίωση επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας. Το κόστος της Βεβαίωσης αυτής συμπεριλαμβάνεται στα ετήσια δίδακτρα που κατατίθενται εφάπαξ πριν την έναρξη των μαθημάτων.

 

Ανεξάρτητες εξετάσεις Βεβαίωσης χωρίς παρακολούθηση κύκλου σπουδών

Ακόμα, ανεξάρτητες εξετάσεις για την απόκτηση της Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας διεξάγονται παράλληλα για όσους δεν παρακολουθούν κύκλους μαθημάτων στο πρόγραμμα διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας. Οι εν λόγω εξετάσεις διεξάγονται από το πρόγραμμα διδασκαλίας αραβικής γλώσσας κατόπιν συμπλήρωσης σχετικής αίτησης του/της υποψηφίου/-ας, συνεννόησης με την γραμματεία και εφόσον καταβληθεί το αντίστοιχο χρηματικό ποσό που αναφέρεται αναλυτικά στον πίνακα κάτωθι.

 

Περίοδος ανεξάρτητων εξετάσεων και κόστος

Οι εν λόγω ανεξάρτητες εξετάσεις διεξάγονται όποτε επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/-η. Το κόστος των εξετάσεων για την απόκτηση της Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας ορίζεται ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο/η υποψήφιος/ -α ως εξής:

Το κόστος των εξετάσεων για την απόκτηση Βεβαίωσης αραβικής γλωσσομάθειας επιπέδου χωρίς προηγούμενη εγγραφή  και παρακολούθηση μαθημάτων στο πρόγραμμα διδασκαλίας αραβικής γλώσσας

Το επίπεδο Το κόστος
Α1 50€
Α2 70€
Β1 90€
Β2 110€
Γ1 140€
Γ2 170€

Βήματα συμμετοχής στις ανεξάρτητες εξετάσεις Βεβαίωσης

Για τη συμμετοχή στις ανεξάρτητες εξετάσεις του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας και την απόκτηση της Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας ο/ η υποψήφιος/-α καλείται να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής στις ανεξάρτητες εξετάσεις, αναγράφοντας τα προσωπικά του στοιχεία και το επίπεδο για το οποίο επιθυμεί να αποκτήσει την αντίστοιχη Βεβαίωση γλωσσομάθειας. Για τη συμπλήρωση της φόρμας ανεξάρτητων εξετάσεων, πατήστε εδώ.
  • Να καταθέσει πριν την έναρξη των μαθημάτων, το ποσό των διδάκτρων που του αναλογεί εφάπαξ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής ή μέσω προσωπικής κατάθεσης σε τράπεζα. Για την πληρωμή του σχετικού ποσού, ο/η ενδιαφερόμενος/-η καλείται να μεταβεί στην ιστοσελίδα  https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=182 συμπληρώνοντας εκεί τα σχετικά στοιχεία.
  • Κατόπιν ολοκλήρωσης των βημάτων συμμετοχής στις ανεξάρτητες εξετάσεις για την απόκτηση της Βεβαίωσης επιπέδου αραβικής γλωσσομάθειας, η ημερομηνία ορίζεται σε συνεννόηση του ενδιαφερόμενου/ -ης με τη συντονιστή του εν λόγω προγράμματος. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει την απόδειξη κατάθεσης πληρωμής στην τράπεζα κατά την ημέρα της εξέτασης.