Στόχοι του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας διοικείται από αναγνωρισμένα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου που σε συνεργασία με αραβόφωνους, εκλεκτούς και εξειδικευμένους καθηγητές κατατείνουν στη διασφάλιση της  αρτιότητας και της διεπιστημονικότητάς του.

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας φιλοδοξεί να αποτελέσει πυρήνα εκμάθησης και κατανόησης της αραβικής γλώσσας και της αραβικής φιλοσοφίας και να συνεισφέρει στην κατανόηση των ιστορικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων που απασχολούν τον αραβικό κόσμο σήμερα.

Πεδία xρήσης της αραβικής γλώσσας

Η διδασκαλία της εν λόγω γλώσσας υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές της δια βίου μάθησης και πραγματώνεται με τη μεθοδολογία του κριτικού γραμματισμού και της επικοινωνιακής προσέγγισης, εστιάζοντας στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με τον καθημερινό προφορικό και γραπτό λόγο χάριν διεκπεραίωσης βασικών αναγκών. Απώτερος σκοπός του εν λόγω επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι/ες να αποκτήσουν διαύλους διαπολιτισμικής επικοινωνίας με τους/τις αραβόφωνους/-ες και να κατανοήσουν βασικά στοιχεία νοοτροπίας, τα οποία κρίνονται αναγκαία δεδομένων των συγκυριών και των συνθηκών.

Συγκεκριμένα, η  Ελλάδα λόγω γεωπολιτικής θέσης, σημερινών πολιτικών και οικονομικών ραγδαίων εξελίξεων και ιστορικών και πολιτισμικών παραγόντων διατηρεί άμεσες επαφές, εποικοδομητικούς διαλόγους και σχέσεις με τον αραβικό κόσμο.

Η αραβική γλώσσα είναι η μοναδική υποχρεωτική γλώσσα προσευχής για περισσότερο από ενάμισι δισεκατομμύριο μουσουλμάνων και είναι η επίσημη γλώσσα δεκάδων αραβικών κρατών, εκ των οποίων αρκετά κράτη βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα την οποία μοιράζονται και με την Ελλάδα. Παράλληλα, η αραβική γλώσσα είναι μια από τις επίσημες γλώσσες του Οργανισμού  των Ηνωμένων Εθνών.

Ως εκ τούτου, η εν λόγω γλώσσα κρίνεται αναγκαία σε ποικίλα επιστημονικά πεδία. Μεταξύ αυτών, στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, η αραβική γλώσσα, για ιστορικούς, θρησκευτικούς και επίκαιρους λόγους κρίνεται απαραίτητη για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των σχετικών Τμημάτων που μελετούν από διάφορα πρίσματα τη νεότερη κατάσταση και την ιστορία των λαών της  Μέσης Ανατολής και των άλλων αραβικών χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Στο πεδίο της Αρχαιολογίας, η αραβική γλώσσα βοηθά στην προσέγγιση και κατανόηση ορισμένων τοπωνυμίων της Αρχαίας Ελλάδας, κύριων ονομάτων και άλλων σχετικών πληροφοριών ενώ αναφορικά με το πεδίο της Γλωσσολογίας, η αραβική γλώσσα ως μια πλούσια και ζωντανή γλώσσα μεγάλου μέρους των νυν σημιτικών λαών, συντείνει στην κατανόηση σχετικών αναλύσεων των σημιτικών γλωσσών.

Για τους ανωτέρω λόγους, η εκμάθηση της αραβικής γλώσσας δύναται να συμβάλει επικουρικά στην κάλυψη αναγκών που προκύπτουν στον τομέα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη δημόσια υγεία, στις κρατικές υπηρεσίες κοινωνικών παροχών, πρόνοιας και ασφάλειας, λειτουργώντας ως καταλύτης στη διευθέτηση ζητημάτων που τυχόν προκύπτουν σε ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και άλλες εκφάνσεις της καθημερινότητας.

Επιστημονικό προσωπικό

Ιμπραήμ Φαντέλ ( Ibrahim Fadel ), Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός Υπεύθυνος  του προγράμματος

Ο Ιμπραήμ Φαντέλ (Ibrahim Fadel) είναι διδάσκων Αραβικής Γλώσσας και Αραβικού Πολιτισμού στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και εξεταστής της αραβικής και της αραμαϊκής γλώσσας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).  Είναι ο μοναδικός διδάκτορας σε ελληνικό πανεπιστήμιο με επίσημο γνωστικό αντικείμενο την αραβική γλώσσα και φιλολογία, (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρ. φύλλου 205 – 18 Αυγούστου 2005) και μέλος Ε.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. φύλλου 804 -1 Απριλίου 2014).

O Ιμπραήμ Φαντέλ διετέλεσε καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στη Συρία, επικεφαλής διδασκαλίας αραβικής γλώσσας στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αθήνα και για δεκαετίες επικεφαλής διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.