Στόχοι του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας

 

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας διοικείται από αναγνωρισμένα  μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας  του τμήματος Μεσογειακών σπουδών του Πανεπιστήμιου Αιγαίου που σε συνεργασία με αραβόφωνους, εκλεκτούς και εξειδικευμένους καθηγητές, στόχο έχουν τη διασφάλιση της  διεπιστημονικότητας  του εν λόγω ακαδημαϊκού έργου.

Το Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας φιλοδοξεί να αποτελέσει πυρήνα εκμάθησης και κατανόησης της αραβικής γλώσσας και της αραβικής φιλοσοφίας καθώς και να συνεισφέρει στην κατανόηση των ιστορικών, πολιτισμικών, κοινωνικών και πολιτικών θεμάτων που απασχολούν τον αραβικό κόσμο σήμερα.

 

Πεδία xρήσης της αραβικής γλώσσας

 

Η  Ελλάδα λόγω γεωπολιτικής θέσης, σημερινών πολιτικών και οικονομικών ραγδαίων εξελίξεων και ιστορικών και πολιτισμικών παραγόντων διατηρεί άμεσες επαφές, εποικοδομητικούς διαλόγους και σχέσεις με ολόκληρο τον αραβικό κόσμο των εκατοντάδων εκατομμυρίων αραβόφωνων κατοίκων.

Η αραβική γλώσσα είναι η μοναδική υποχρεωτική γλώσσα προσευχής για περισσότερο από ενάμισι δισεκατομμύριο μουσουλμάνων και είναι η επίσημη γλώσσα δεκάδων αραβικών κρατών, εκ των οποίων αρκετά κράτη βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα την οποία μοιράζονται και με την Ελλάδα. Παράλληλα, η αραβική γλώσσα είναι μια από τις επίσημες γλώσσες του Οργανισμού  των Ηνωμένων Εθνών.

Η καθοριστική συμβολή της αραβικής  γλώσσας απαντά σε ποικίλα επιστημονικά πεδία, όπως το πεδίο της Αρχαιολογίας, όπου η εν λόγω γλώσσα δύναται να βοηθήσει στην κατανόηση πολλών ελληνικών τοπωνυμίων των αρχαίων ιστορικών χρόνων, κύριων ονομάτων και άλλων σχετικών πληροφοριών. Στο πεδίο της Γλωσσολογίας, η αραβική γλώσσα ως μια πλούσια και ζωντανή γλώσσα μεγάλου μέρους των νυν σημιτικών λαών, συντείνει στην κατανόηση σχετικών αναλύσεων των σημιτικών γλωσσών.

Ακόμα, στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, η αραβική γλώσσα, για ιστορικούς, θρησκευτικούς και επίκαιρους λόγους κρίνεται απαραίτητη για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες των σχετικών Τμημάτων που μελετούν αναλυτικά την νεώτερη κατάσταση και την ιστορία των λαών της  Μέσης Ανατολής και τις αραβικές χώρες που βρέχονται από τη Μεσόγειο Θάλασσα.

 

Επιστημονικό προσωπικό

 

Ιμπραήμ Φαντέλ ( Ibrahim Fadel ), Ακαδημαϊκός και Επιστημονικός Υπεύθυνος  του προγράμματος

Ο Ιμπραήμ Φαντέλ (Ibrahim Fadel) είναι  διδάσκων Αραβικής Γλώσσας και Αραβικού Πολιτισμού στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Είναι ο μοναδικός διδάκτορας σε ελληνικό πανεπιστήμιο με επίσημο γνωστικό αντικείμενο την αραβική γλώσσα και φιλολογία, (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αρ. φύλλου 205 – 18 Αυγούστου 2005) και μέλος Ε.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. φύλλου 804 -1 Απριλίου 2014).

Ο καθηγητής Ιμπραήμ Φαντέλ απέκτησε το Πτυχίο Αραβικής Γλώσσας και Φιλολογίας (1985) από το Πανεπιστήμιο Δαμασκού, στη Συρία, έλαβε το Δίπλωμα Ελληνικής Γλώσσας (1990) από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα «Η εικόνα των Βυζαντινών κατά τις αραβικές μυθιστορίες», στο Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

O Ιμπραήμ Φαντέλ διετέλεσε καθηγητής μέσης εκπαίδευσης στη Συρία, επικεφαλής διδασκαλίας αραβικής γλώσσας στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας στην Αθήνα και για δεκαετίες επικεφαλής διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια διδάσκει την αραβική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ταυτοχρόνως είναι εξεταστής της αραβικής και της αραμαϊκής γλώσσας στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).