Σύντομη περιγραφή: Σε αυτό το επίπεδο, ο/η ενδιαφερόμενος/ -η δύναται να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο με εκφράσεις που αφορούν την καθημερινή ζωή, τις συναλλαγές με υπηρεσίες και επικοινωνία σε φιλικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση της επίσημης αραβικής γλώσσας σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας «الفصحى/ αλφουσχά», με τη χρήση στρατηγικών κατανόησης (επαναλήψεις και παύσεις) και οπτικών μέσων.

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Κατανόηση αναγνωστική και ακουστική των αραβικών φθόγγων.
 • Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε καθημερινό επίπεδο.
 • Ικανότητα κατανόησης και χρήσης καθημερινών εκφράσεων (εξυπηρέτηση ορισμένων βασικών αναγκών, αναφορά σε προσωπικά στοιχεία).
 • Ανταλλαγή πληροφοριών σε προσωπικό επίπεδο με οικεία πρόσωπα (επαγγελματικές, κοινωνικές επαφές).
 • Αδρομερής κατανόηση γραπτών κειμένων και παραγωγή γραπτού λόγου με αναφορά σε προσωπικά στοιχεία και στον κοινωνικό περίγυρο.

Ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:

Κατανόηση προφορικού λόγου:

 • Κατανόηση εκφράσεων που αφορούν τον ίδιο τον ακροατή και το άμεσο περιβάλλον του.
 • Κατανόηση βασικών στοιχείων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.
 • Κατανόηση και διαχωρισμός των αραβικών φθόγγων.

Κατανόηση γραπτού λόγου:

 • Κατανόηση και διαχωρισμός των αραβικών γραμμάτων μιας λέξης και των διαφορετικών μορφών των γραμμάτων.
 • Κατανόηση κεντρικού νοήματος σε απλό κείμενο, υπόθεση εννοιών αγνώστων λέξεων από τα συμφραζόμενα, κατανόηση σύντομης ιστορίας και διαλόγων.

Παραγωγή προφορικού λόγου:

 • Παραγωγή απλών και μεμονωμένων φράσεων και προτάσεων για την περιγραφή και ανταλλαγή πληροφοριών για τον εαυτό του.
 • Χρήση στοιχειωδών εκφράσεων χαιρετισμού και αποχαιρετισμού κ.λπ..
 • Διατύπωση απλών φράσεων για την ικανοποίηση αναγκών της καθημερινής ζωής, χρησιμοποιώντας απλές σωστές δομές και απλά συνώνυμα ή αντίθετα.

Παραγωγή γραπτού λόγου:

 • Σχηματισμός σύντομων προτάσεων για προσωπικά στοιχεία με απλή και σωστή δομή και σημεία στίξης, π.χ. ευχητήριων καρτών κ.λπ.
 • Συμπλήρωση βασικών στοιχείων σε έντυπα (ξενοδοχείο, αεροδρόμιο, τράπεζα), αναγνώριση ονομάτων τοπωνυμίων, ειδών καταστημάτων, δελτίων καιρού, κατανόηση απλών σημειωμάτων, ανακοινώσεων και οδηγιών με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων(εικονογραφημένες ιστορίες, χάρτες, εικόνες αντικειμένων κ.λπ.).