Σύντομη περιγραφή: Σε αυτό το επίπεδο ο/ η ενδιαφερόμενος/-η θεωρείται ανεξάρτητος/-η χρήστης της γλώσσας, με δυνατότητα διαχείρισης πλέον της επίσημης αραβικής γλώσσας «الفُصحى/ αλφουσχά».

Γενικοί εκπαιδευτικοί στόχοι:

 • Δημιουργία και διατήρηση του/ της ενδιαφερόμενου/ -ης κοινωνικών, συναισθηματικών και επαγγελματικών επαφών με αραβόφωνους.
 • Κατανόηση της ουσίας και των λεπτομερειών προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Εξοικείωση με τα βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου αραβικού πολιτισμού, σε ό,τι αφορά την καθημερινή ζωή, τις συνθήκες διαβίωσης, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή, τις βασικές αξίες και νοοτροπίες.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου:

 • Κατανόηση κύριων σημείων και λεπτομερειών ενός θέματος σχετικά με τα άμεσα προσωπικά ενδιαφέροντα του/ της ενδιαφερόμενου/-ης, το επάγγελμα, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, διηγήσεων και περιγραφών γεγονότων, ατόμων, αντικειμένων, χώρων κτλ.
 • Κατανόηση κύριων σημείων τηλεοπτικών διαδικτυακών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων.
 • Κατανόηση πληροφοριών που αφορούν δημόσιες ανακοινώσεις, διαφημίσεις, μηνύματα και πληροφορίες μέσω διαδικτύου και τηλεφώνου (δρομολόγια, αυτόματος τηλεφωνητής κτλ.), δελτία καιρού (τηλεόραση, ραδιόφωνο), οδηγίες που δίνονται από υπαλλήλους σε υπηρεσίες.

Κατανόηση γραπτού λόγου:

 • Κατανόηση γραπτών λωρίδων τηλεοπτικών μέσων, διαδικτύου, ανακοινώσεων σε ενημερωτικά φυλλάδια, σημειωμάτων, απλών και σύντομων άρθρων σε εφημερίδες, περιοδικά και διαδίκτυο κτλ.
 • Κατανόηση τυπικής ή προσωπικής αλληλογραφίας η οποία περιλαμβάνει περιγραφή ανθρώπων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων, αντιδράσεων και επιθυμιών κτλ.
 • Κατανόηση επίσημων εγγράφων σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζα, οδηγιών χρήσης (κινητών τηλέφωνων και λοιπών συσκευών κτλ.)

Παραγωγή προφορικού λόγου

 • Ανταπόκριση στις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής οι οποίες απαιτούν τη χρήση γλωσσικών δομών, σε μεγάλο βαθμό σταθερών, σύμφωνα με τις γλωσσικές συνήθειες και τις συνθήκες της επικοινωνίας.
 • Συμμετοχή σε συνομιλίες κοινωνικού και επαγγελματικού περιεχομένου (θέματα οικεία, προσωπικού ενδιαφέροντος, καθημερινή ζωή), σε τυπικό ή φιλικό λόγο για την προσωπική ζωή, τις συναλλαγές με κρατικές υπηρεσίες, την αγορά καταναλωτικών αγαθών, την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, εργασία και την ψυχαγωγία κτλ.

Παραγωγή γραπτού λόγου

 • Ικανότητα παραγωγής των κειμένων γραπτού λόγου που περιγράφονται στα επίπεδα Α1 και Α2, συγγραφή προσωπικών επιστολών σε φίλους ή γνωστούς.
 • Συγγραφή γραμμάτων τυπικού περιεχομένου που αφορούν αίτηση για δουλειά, έκφραση παραπόνων σε κάποια εταιρεία, αίτηση για άδεια διακοπών, κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία ή ενοικίαση σπιτιών κ.λπ. .
 • Απλές περιγραφές (ατόμων, αντικειμένων, χώρων, γεγονότων κ.λπ.), μετάδοση πληροφοριών, εντυπώσεων, προσωπικών απόψεων, βασικών αναγκών και εκφράσεις φιλοφρονήσεων.