Σύντομη περιγραφή: Σε αυτό το επίπεδο ο/ η ενδιαφερόμενος/-η διαθέτει ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, έχει την ικανότητα να αναπτύξει συνεχή λόγο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τα προσωπικά και επαγγελματικά του/ της ενδιαφέροντα και απόψεις, την οικονομία, αθλητικά, καλλιτεχνικά, πολιτική και κοινωνία με επίγνωση των λαθών του/ της. Βασική προϋπόθεση των παραπάνω είναι η χρήση της επίσημης αραβικής γλώσσας «الفُصحى/ αλφουσχά».

Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Ανάπτυξη των παραπάνω επικοινωνιακών δεξιοτήτων, με διόρθωση τυχόν παραδρομών και ανάπτυξη συνεχούς λόγου.
 • Χρήση της αραβικής γλώσσας με ευχέρεια και αυθορμητισμό από τον/ την ενδιαφερόμενο/-η.
 • Ανταπόκριση σε περιστάσεις κοινωνικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις ανάλογες συνήθειες, γλωσσικές και μη γλωσσικές (γλωσσικές μορφές ευγένειας, βαθμός επισημότητας ή οικειότητας, χειρονομίες, φυσική απόσταση και φυσική επαφή κτλ.),
 • Επίγνωση των πολιτιστικών διαφορών και των σχετικών συνηθειών και εθίμων.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

 • Ικανότητα κατανόησης εκτενών κειμένων προφορικού λόγου και διαλέξεων ποικίλων θεμάτων, φωνητική αναγνώριση αγνώστων λέξεων και κατανόηση, συμφωνα με τα συμφραζόμενα.
 • Ικανότητα κατανόησης τηλεοπτικών και διαδικτυακών δελτίων ειδήσεων και προγραμμάτων επικαιρότητας, καθώς επίσης και συζητήσεων μεταξύ τεσσάρων τουλάχιστον φυσικών ομιλητών.

Κατανόηση γραπτού λόγου

 • Κατανόηση κειμένων γραπτού λόγου και χρήση ανάλογων στρατηγικών κατανόησης (κύρια, δευτερεύοντα σημεία) σχετικά με τις θεματικές περιοχές που περιγράφονται σ’ αυτό το επίπεδο, με σαφή νοηματική και γλωσσική δομή.
 • Αναγνώριση της πρόθεσης και του σκοπού αποσπασμάτων που προέρχονται από πηγές όπως εφημερίδες, διαδίκτυο, περιοδικά, κανονισμούς, επίσημα γράμματα.
 • Αναφορές και κατανόηση νοήματος αποσπασμάτων κλασσικών βιβλίων ανεξάρτητα από την παρουσία άγνωστων γλωσσικών στοιχείων.

Παραγωγή γραπτού λόγου:

 • Ικανότητα παραγωγής περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου με λογική σαφήνεια και ακρίβεια, πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές, καθημερινές και επαγγελματικές εμπειρίες.
 • Ικανότητα παραγωγής γραπτού λόγου για τη σημασία γεγονότων και εμπειριών.

Παραγωγή προφορικού λόγου

 • Έκφραση προσωπικών ιδεών, προθέσεων με ακρίβεια, παραγωγή συνεχούς λόγου με συνοχή και επιχειρήματα, διευρυμένο λεξιλόγιο, πλουσιότερες γλωσσικές δυνατότητες και ακριβή επίγνωση του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος.
 • Παραγωγή περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου με λογική σαφήνεια και ακρίβεια, πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές, καθημερινές, κοινωνικές και επαγγελματικές εμπειρίες.