Σύντομη περιγραφή: Σε αυτό το επίπεδο ο/ η ενδιαφερόμενος/-η είναι σε θέση να επικοινωνήσει και να συμμετέχει σε ποικίλα θέματα συζητήσεων ενώ παράλληλα έχει γνώση των κοινωνικών συνηθειών, γλωσσικών και μη γλωσσικών, των βασικών χαρακτηριστικών του αραβικού πολιτισμού, με αποτέλεσμα την άνετη κίνησή του/ της στο χώρο και στον κοινωνικό περίγυρο.

Γενικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 • Χρήση συνεχούς λόγου με ευχέρεια, δημιουργία και διατήρηση κοινωνικών επαφών.
 • Κατανόηση προφορικού ή γραπτού λόγου μακροσκελούς και απαιτητικού και χρήση της επίσημης αραβικής γλώσσας «الفُصحى/ αλφουσχά» ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.

Ειδικοί Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατανόηση προφορικού λόγου

 • Ικανότητα κατανόησης πολλών ειδών προφορικού λόγου που παράγονται σε γρήγορο ρυθμό.
 • Ικανότητα παρακολούθησης διαλέξεων και αναγνώρισης των ενοτήτων μιας ομιλίας, όπως βασικές ιδέες, επιχειρηματολογία, υπόθεση, παραδείγματα, γενίκευση και συμπεράσματα.
 • Ικανότητα παρακολούθησης ταινιών με υπότιτλους στην αραβική γλώσσα.

Κατανόηση γραπτού λόγου

 • Ικανότητα κατανόησης πολύπλευρων μορφών γραπτού λόγου, εξειδικευμένων άρθρων, επιστημονικών και λογοτεχνικών κειμένων με τη χρήση βοηθημάτων, όπως λεξικά, βιβλία γραμματικής, ηλεκτρονικά μέσα κ.λπ.
 • Ικανότητα κατανόησης σύγχρονης αραβικής λογοτεχνίας και άρθρων που αναφέρονται σε κοινωνικά ζητήματα.
 • Δυνατότητα διάκρισης των κύριων ιδεών και λεπτομερειών ενός κειμένου, αναγνώριση μεταφορικών νοημάτων κ.λπ..

Παραγωγή προφορικού λόγου

 • Ικανότητα συμμετοχής σε οποιαδήποτε συζήτηση ή συνομιλία και παρουσίαση θεμάτων με σαφήνεια και ροή λόγου, περιγραφές (γεγονότων, προσωπικών εμπειριών, προϊόντων κτλ.), διηγήσεις, ορισμούς, περιλήψεις (βιβλίων, άρθρων, μιας ταινίας κτλ.), σχόλια κ.λπ.
 • Ανάπτυξη επιχειρημάτων σε ύφος κατάλληλο προς τα συμφραζόμενα με αποτελεσματική λογική δομή.
 • Χρήση σχημάτων λόγου, διατύπωση υποθέσεων κάθε είδους, έκφραση συμπερασμάτων, ποικιλίας συναισθημάτων, προθέσεων, σχεδίων, αποφάσεων, υποχρεώσεων, απόψεων ονείρων κ.λπ..

Παραγωγή γραπτού λόγου

 • Ικανότητα ανακεφαλαίωσης και συγγραφής κειμένων τα οποία χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και γλωσσική ευχέρεια και περιλαμβάνουν περιγραφές, αφηγήσεις, έκθεση ιδεών, περιλήψεις, προτάσεις με πειστικά επιχειρήματα (σε άρθρο ή σε επιστολή προς τον εκδότη εφημερίδας κτλ.), ορισμούς κ.λπ..
 • Συγγραφή σύνθετων γραμμάτων, όπως άρθρα ή αναφορές με αποτελεσματική λογική δομή, άνεση και χρησιμοποιώντας με ακρίβεια ένα ευρύ φάσμα συντακτικών και μορφολογικών δομών, μεγάλο αριθμό κατάλληλων υφολογικών τρόπων και στρατηγικών και ένα ευρύ φάσμα εννοιών που επιτρέπουν μεγαλύτερη ακρίβεια στην απόδοση σημασιολογικών αποχρώσεων.