Γενικές πληροφορίες

Το πρόγραμμα διδασκαλίας αραβικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνει και κύκλο εντατικών θερινών μαθημάτων όλων των επιπέδων, διάρκειας περίπου ενός μηνός που ξεκινά μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή από την πρώτη εργάσιμη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου. Τα εντατικά θερινά μαθήματα Αραβικών πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, καθημερινά για πέντε διδακτικές ώρες, τις εργάσιμες ημέρες κατά τις απογευματινές ώρες, από τις 17:00 μ.μ. μέχρι τις 21:00 μ.μ.. Στο τέλος του κύκλου των εντατικών θερινών μαθημάτων Αραβικών όλων των επιπέδων, οι ενδιαφερόμενοι/-ες, δίνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις και βάσει των αποτελεσμάτων αποκτούν την αντίστοιχη του επιπέδου τους Βεβαίωση Σπουδών στην αραβική γλώσσα.

 

Δίδακτρα

Δίδακτρα όλων των επιπέδων για την παρακολούθηση των θερινών εντατικών μαθημάτων Αραβικών
Οι κατηγορίες των ενδιαφερόμενων Το κόστος
Φοιτητές Πανεπιστημίου Αιγαίου* (με επίδειξη του φοιτητικού πάσου) 270 €
Φοιτητές των υπόλοιπων κρατικών ελληνικών Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.* (με επίδειξη του φοιτητικού πάσου) 310 €
Άνεργοι/-ες* (με επίδειξη της κάρτας ανεργίας) 320 €
Ενδιαφερόμενοι/-ες εκτός Πανεπιστημίου, εργαζόμενοι/-ες και συνταξιούχοι 380 €

 

Προθεσμία Εγγραφής

Λόγω της εαρινής εξεταστικής περιόδου, η περίοδος εγγραφής και διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων​ για την ένταξη των ενδιαφερόμενων στα επίπεδα Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Βήματα Εγγραφής θερινών μαθημάτων Αραβικών

Για την εγγραφή στα επίπεδα Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 ο/ η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

  • Να συμπληρώσει την ειδική φόρμα εγγραφής, αναγράφοντας τα προσωπικά του/της στοιχεία. Για την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας, πατήστε εδώ.
  • Να καταθέσει πριν την έναρξη των μαθημάτων, το ποσό των διδάκτρων που του αναλογεί εφάπαξ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στον αριθμό λογαριασμού GR6801406010601002001000326 της τράπεζας ALPHA BANK. Ο/ η ενδιαφερόμενος/-η οφείλει να  αναγράφει στην αιτιολογία κατάθεσης το ονοματεπώνυμο του/της και τον αριθμό 2849 που είναι ο κωδικός προγράμματος στο οποίο διοικητικά εντάσσεται το πρόγραμμα διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας.
  • Κατατακτήριες εξετάσεις επιπέδου*: Ο/η ενδιαφερόμενος/η για την ένταξη του σε τμήματα επιπέδου Α2 και εφεξής καλείται να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις, το κόστος των οποίων ανέρχεται στα 20 ευρώ. Χάριν διευκόλυνσης της συναλλαγής, ο/η ενδιαφερόμενος/-η οφείλει να καταβάλει εφάπαξ το συνολικό ποσό, δηλαδή το ποσό των 20 ευρώ για τις κατατακτήριες εξετάσεις και το ποσό των διδάκτρων που αντιστοιχεί στην ιδιότητα του, στον αριθμό λογαριασμού GR 6801406010601002001000326 της τράπεζας ALPHA BANK.

*(για λεπτομέρειες σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις χωρίς παράλληλη εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών, δείτε αναλυτικά παρακάτω  «Ανεξάρτητες κατατακτήριες εξετάσεις»).

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας και την κατάθεση του ανάλογου ποσού από τον/ την ενδιαφερόμενο/-ή, οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν επικοινωνίας της συντονιστή προγράμματος με τον/την ενδιαφερόμενο/-η. Ο/η ενδιαφερόμενος/-η υποχρεούται να προσκομίσει την απόδειξη κατάθεσης πληρωμής των κατατακτήριων εξετάσεων και διδάκτρων (εάν επιθυμεί να παρακολουθήσει και το πρόγραμμα σπουδών) καθώς και το αποδεικτικό έγγραφο της κατηγορίας στην οποία ανήκει κατά την ημέρα διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων.

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Γενικές πληροφορίες

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, όσοι/-ες από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα Αραβικών στο εν λόγω πρόγραμμα διδασκαλίας για πρώτη φορά και επιθυμούν την ένταξη τους σε τμήματα επιπέδου Α2 και εφεξής υποχρεούνται να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για την κατάταξη τους στο ανάλογο επίπεδο. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται στον χώρο του προγράμματος διδασκαλίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται πριν την έναρξη του προγράμματος διδασκαλίας Αραβικών. Αφού παρέλθει η εν λόγω προθεσμία, οι εξετάσεις διεξάγονται και κατόπιν συνεννόησης με την συντονιστή του προγράμματος, όποτε επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/-ή και ανεξαρτήτως χρόνου. Το κόστος των κατατακτήριων εξετάσεων καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο/-η πριν την ημερομηνία εξέτασης στον αριθμό λογαριασμού GR 6801406010601002001000326 της τράπεζας ALPHABANK.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται κατ’ αρχήν δύο εργάσιμες μέρες μετά την λήξη της περιόδου των κατατακτήριων εξετάσεων στον εν λόγω ιστότοπο, στην κατηγορία «Ανακοινώσεις». Παράλληλα ο κάθε εξεταζόμενος/ -η ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αποτέλεσμα της εξέτασης του, ή μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό του/της τηλέφωνο.

 

Ανεξάρτητες κατατακτήριες εξετάσεις

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή του/ της ενδιαφερόμενου/-ης στις κατατακτήριες εξετάσεις για την ένταξη του/της στο τμήμα ανάλογου επιπέδου. Ωστόσο, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δύναται να είναι ανεξάρτητη από την εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/-ης στο πρόγραμμα σπουδών. Γι’ αυτό το λόγο, εάν ο/η υποψήφιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει μόνο στις κατατακτήριες εξετάσεις χωρίς να εγγραφεί στα μαθήματα Αραβικών του προγράμματος διδασκαλίας, μπορεί να συμπληρώσει την σχετική φόρμα-αίτηση που και να καταβάλει μόνο το ποσό των 20 ευρώ για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων στον αριθμό λογαριασμού GR 6801406010601002001000326 της τράπεζας ALPHA BANK. Ο υποψήφιος/-α οφείλει να προσκομίσει την απόδειξη κατάθεσης του ποσού συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων.

Για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις χωρίς εγγραφή στο πρόγραμμα μαθημάτων του προγράμματος διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας , συμπληρώστε την αίτηση κατατακτήριων εξετάσεων, εδώ.