Γενικές πληροφορίες

Το πρόγραμμα διδασκαλίας αραβικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου περιλαμβάνει και κύκλο εντατικών θερινών μαθημάτων όλων των επιπέδων, διάρκειας περίπου ενός μηνός που ξεκινά μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή από την πρώτη εργάσιμη μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του Ιουλίου. Τα εντατικά θερινά μαθήματα Αραβικών πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας, καθημερινά για πέντε διδακτικές ώρες, τις εργάσιμες ημέρες κατά τις απογευματινές ώρες, από τις 17:00 μ.μ. μέχρι τις 21:00 μ.μ.. Στο τέλος του κύκλου των εντατικών θερινών μαθημάτων Αραβικών όλων των επιπέδων, οι ενδιαφερόμενοι/-ες, δίνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις και βάσει των αποτελεσμάτων αποκτούν την αντίστοιχη του επιπέδου τους Βεβαίωση Σπουδών στην αραβική γλώσσα.

 

Δίδακτρα

Δίδακτρα όλων των επιπέδων για την παρακολούθηση των θερινών εντατικών μαθημάτων Αραβικών
Οι κατηγορίες των ενδιαφερόμενων Το κόστος
Φοιτητές Πανεπιστημίου Αιγαίου* (με επίδειξη του φοιτητικού πάσου) 270 €
Φοιτητές των υπόλοιπων κρατικών ελληνικών Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.* (με επίδειξη του φοιτητικού πάσου) 310 €
Άνεργοι/-ες* (με επίδειξη της κάρτας ανεργίας) 320 €
Ενδιαφερόμενοι/-ες εκτός Πανεπιστημίου, εργαζόμενοι/-ες και συνταξιούχοι 380 €

 

Προθεσμία Εγγραφής

Η περίοδος εγγραφής στον θερινό εντατικό κύκλο μαθημάτων Αραβικών του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας επιπέδου Α1, ύστερα από αιτήματα πολλών τελειόφοιτων σπουδαστών και λόγω της εαρινής εξεταστικής περιόδου,​ θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

 

Βήματα Εγγραφής θερινών μαθημάτων Αραβικών

Για να εγγραφεί ο/η ενδιαφερόμενος/-η στο πρόγραμμα θερινών εντατικών μαθημάτων Αραβικών επιπέδου Α1 οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα-αίτηση εγγραφής με τα προσωπικά του/της στοιχεία. Για τη φόρμα πατήστε εδώ.
  • Να καταθέσει πριν την έναρξη των μαθημάτων, το ποσό των διδάκτρων που του αναλογεί εφάπαξ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής ή μέσω προσωπικής κατάθεσης σε τράπεζα. Για την πληρωμή του σχετικού ποσού, ο/η ενδιαφερόμενος/-η καλείται να μεταβεί στην ιστοσελίδα  https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=182 συμπληρώνοντας εκεί τα σχετικά στοιχεία.
  • Κατά την πρώτη συνάντηση με τη συντονιστή οι εγγεγραμμένοι/-ες πλέον σπουδαστές/ -ριες του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας οφείλουν να προσκομίσουν την απόδειξη κατάθεσης πληρωμής των διδάκτρων και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν ( π.χ. φοιτητικό πάσο, κάρτα ανεργίας κ.λπ.).

Κατόπιν συμπλήρωσης της παραπάνω φόρμας-αίτησης, η συντονιστής του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας θα επικοινωνήσει εντός δύο εργάσιμων ημερών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά με τον/ την ενδιαφερόμενο/-η, για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την πρώτη συνάντηση και το πρόγραμμα σπουδών.