Γενικές πληροφορίες

Για όσους/-ες ενδιαφερόμενους/-ες επιθυμούν να εγγραφούν για πρώτη φορά στο εν λόγω πρόγραμμα διδασκαλίας, στα επίπεδα Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2, οφείλουν να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για να ενταχθούν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στο επίπεδο που τους αναλογεί. Οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων στα μαθήματα του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας πραγματοποιούνται στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους και πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κατ’ αρχήν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του χειμερινού-εαρινού κύκλου έχουν διάρκεια ένα ακαδημαϊκό έτος, δηλαδή από τα τέλη του μηνός Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη του μηνός Μαΐου. Τα μαθήματα της αραβικής γλώσσας διεξάγονται κυρίως τις απογευματινές ώρες, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων Αραβικών όλων των επιπέδων, οι ενδιαφερόμενοι/-ες, δίνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις και βάσει των αποτελεσμάτων αποκτούν την αντίστοιχη του επιπέδου τους Βεβαίωση Σπουδών στην αραβική γλώσσα.

 

Ετήσια Δίδακτρα

 

Ετήσια δίδακτρα προγράμματος σπουδών επιπέδων Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 για την παρακολούθηση του χειμερινού κύκλου μαθημάτων Αραβικών

Οι κατηγορίες των ενδιαφερόμενων Το κόστος
Φοιτητές Πανεπιστημίου Αιγαίου* (με επίδειξη του φοιτητικού πάσου) 270 €
Φοιτητές των υπόλοιπων κρατικών ελληνικών Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.* (με επίδειξη του φοιτητικού πάσου) 310 €
Άνεργοι/-ες* (με επίδειξη της κάρτας ανεργίας) 320 €
Ενδιαφερόμενοι/-ες εκτός Πανεπιστημίου, εργαζόμενοι/-ες και συνταξιούχοι 380 €

Περίοδος Εγγραφής

Η περίοδος εγγραφής στους κύκλους σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,​ θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

 

Βήματα Εγγραφής χειμερινών μαθημάτων Αραβικών

Για την εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών επιπέδων Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2 ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

  • Ο/η ενδιαφερόμενος/η καλείται να συμπληρώσει την ειδική φόρμα εγγραφής, αναγράφοντας τα προσωπικά του στοιχεία. Για τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας, πατήστε εδώ.
  • Να καταθέσει πριν την έναρξη των μαθημάτων, το ποσό των διδάκτρων που του αναλογεί εφάπαξ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής ή μέσω προσωπικής κατάθεσης σε τράπεζα. Για την πληρωμή του σχετικού ποσού, ο/η ενδιαφερόμενος/-η καλείται να μεταβεί στην ιστοσελίδα  https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=182 συμπληρώνοντας εκεί τα σχετικά στοιχεία.
  • Κατατακτήριες εξετάσεις επιπέδου*: Ο/η ενδιαφερόμενος/η για την ένταξή του σε τμήματα επιπέδου Α2 και εφεξής καλείται να δώσει υποχρεωτικά κατατακτήριες εξετάσεις, το κόστος των οποίων ανέρχεται στα 20 ευρώ.
  • Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/-ες που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Αραβικών στο Τμήμα Μεσογειακών σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου εξαιρούνται από τη διαδικασία των κατατακτήριων εξετάσεων και κατατάσσονται χωρίς εξετάσεις σε τμήμα του ανάλογου επιπέδου.

*(για λεπτομέρειες σχετικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις χωρίς παράλληλη εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών, δείτε αναλυτικά «Ανεξάρτητες κατατακτήριες εξετάσεις»).

Μετά τη συμπλήρωση της φόρμας και την κατάθεση του ανάλογου ποσού από τον/ την ενδιαφερόμενο/-ή, οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν επικοινωνίας της συντονιστή προγράμματος με τον/την ενδιαφερόμενο/-η. Ο/η ενδιαφερόμενος/-η κατά την πρώτη συνάντηση με τη συντονιστή του προγράμματος υποχρεούται να προσκομίσει την απόδειξη κατάθεσης πληρωμής των κατατακτήριων εξετάσεων και διδάκτρων καθώς και το αποδεικτικό έγγραφο της κατηγορίας στην οποία ανήκει (πάσο, κάρτα ανεργίας κ.λπ.).

 

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Γενικές πληροφορίες

Όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, όσοι/-ες από τους/τις ενδιαφερόμενους/-ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα Αραβικών στο εν λόγω πρόγραμμα διδασκαλίας για πρώτη φορά και επιθυμούν την ένταξη τους σε τμήματα επιπέδου Α2 και εφεξής υποχρεούνται να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις για την κατάταξη τους στο ανάλογο επίπεδο. Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται στον χώρο του προγράμματος διδασκαλίας, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διεξάγονται πριν την έναρξη του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας. Αφού παρέλθει η εν λόγω προθεσμία, οι εξετάσεις διεξάγονται και κατόπιν συνεννόησης με τη συντονιστή του προγράμματος, όποτε επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/-ή και ανεξαρτήτως χρόνου.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται δύο εργάσιμες μέρες μετά την λήξη της περιόδου των κατατακτήριων εξετάσεων στον εν λόγω ιστότοπο, στην κατηγορία «Ανακοινώσεις». Παράλληλα ο κάθε εξεταζόμενος/ -η ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το αποτέλεσμα της εξέτασής του, ή μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό του/της τηλέφωνο.

 

Ανεξάρτητες κατατακτήριες εξετάσεις

Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή του/ της ενδιαφερόμενου/-ης στις κατατακτήριες εξετάσεις για την ένταξή του/της σε τμήμα του ανάλογου επιπέδου. Ωστόσο, η διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων δύναται να είναι ανεξάρτητη από την εγγραφή του/της ενδιαφερόμενου/-ης στο πρόγραμμα σπουδών.

Γι’ αυτό το λόγο, εάν ο/η υποψήφιος/-α επιθυμεί να συμμετάσχει μόνο στις κατατακτήριες εξετάσεις χωρίς να εγγραφεί στα μαθήματα Αραβικών του προγράμματος διδασκαλίας, μπορεί να συμπληρώσει την σχετική φόρμα-αίτηση που βρίσκεται παρακάτω και να καταθέσει το ποσό των 20 ευρώ για τη διεξαγωγή των κατατακτήριων εξετάσεων.

Ο/η υποψήφιος/-α οφείλει να καταθέσει πριν την έναρξη των μαθημάτων, το ποσό των διδάκτρων που του αναλογεί εφάπαξ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής ή μέσω προσωπικής κατάθεσης σε τράπεζα. Για την πληρωμή του σχετικού ποσού, ο/η ενδιαφερόμενος/-η καλείται να μεταβεί στην ιστοσελίδα  https://www.ru.aegean.gr/epos/?id=182 συμπληρώνοντας εκεί τα σχετικά στοιχεία.

Ο υποψήφιος/-α οφείλει να προσκομίσει την απόδειξη κατάθεσης του ποσού συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις κατά την ημέρα διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων.

Για τη συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις χωρίς εγγραφή στο πρόγραμμα μαθημάτων του προγράμματος διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας , συμπληρώστε την αίτηση κατατακτήριων εξετάσεων, εδώ.