Γενικές πληροφορίες

Οι εγγραφές των ενδιαφερόμενων στα μαθήματα του προγράμματος διδασκαλίας αραβικής γλώσσας πραγματοποιούνται στις αρχές του ακαδημαϊκού έτους και πριν την έναρξη του προγράμματος σπουδών. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται κατ’ αρχήν το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα του χειμερινού-εαρινού κύκλου έχουν διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή από την δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη του Μαΐου. Τα μαθήματα της αραβικής γλώσσας διεξάγονται κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων Αραβικών όλων των επιπέδων, οι ενδιαφερόμενοι/-ες, δίνουν γραπτές και προφορικές εξετάσεις και βάσει των αποτελεσμάτων αποκτούν την αντίστοιχη του επιπέδου τους Βεβαίωση Σπουδών στην αραβική γλώσσα.

 

Ετήσια Δίδακτρα

Ετήσια δίδακτρα προγράμματος σπουδών επιπέδου Α1 για την παρακολούθηση του χειμερινού κύκλου μαθημάτων Αραβικών

Οι κατηγορίες των ενδιαφερόμενων Το κόστος
Φοιτητές Πανεπιστημίου Αιγαίου* (με επίδειξη του φοιτητικού πάσου) 270 €
Φοιτητές των υπόλοιπων κρατικών ελληνικών Πανεπιστημίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.* (με επίδειξη του φοιτητικού πάσου) 310 €
Άνεργοι/-ες* (με επίδειξη της κάρτας ανεργίας) 320 €
Ενδιαφερόμενοι/-ες εκτός Πανεπιστημίου, εργαζόμενοι/-ες και συνταξιούχοι 380 €

 

Περίοδος Εγγραφής

Ύστερα από αιτήματα πολλών ενδιαφερόμενων, η περίοδος εγγραφής στους κύκλους σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018,​ θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

 

Βήματα Εγγραφής χειμερινών μαθημάτων Αραβικών

Για να εγγραφεί ο/η ενδιαφερόμενος/-η στο πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Α1 οφείλει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Να συμπληρώσει την παρακάτω φόρμα-αίτηση εγγραφής με τα προσωπικά του στοιχεία. Για τη φόρμα πατήστε εδώ.
  • Να καταθέσει πριν την έναρξη των μαθημάτων, το ποσό των διδάκτρων που του αναλογεί εφάπαξ, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα στον αριθμό λογαριασμού GR6801406010601002001000326 της τράπεζας ALPHA BANK. Ο/η ενδιαφερόμενος/-η στην αιτιολογία κατάθεσης των διδάκτρων υποχρεούται να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του/της και τον αριθμό 2849 που είναι ο κωδικός προγράμματος στο οποίο εντάσσεται διοικητικά το πρόγραμμα διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
  • Κατά την πρώτη συνάντηση με την συντονιστή οι εγγεγραμμένοι/-ες πλέον σπουδαστές/-ριες του προγράμματος διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας οφείλουν να προσκομίσουν την απόδειξη κατάθεσης πληρωμής των διδάκτρων και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν ( π.χ. φοιτητικό πάσο, κάρτα ανεργίας κ.λπ.).

Κατόπιν συμπλήρωσης της παραπάνω φόρμας-αίτησης, η συντονιστής προγράμματος διδασκαλίας της αραβικής γλώσσας θα επικοινωνήσει εντός δύο εργάσιμων ημερών μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά με τον/ την ενδιαφερόμενο/-η, για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.