Γενικές Πληροφορίες Χειμερινού-Εαρινού Κύκλου σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ο κύκλος σπουδών του Προγράμματος Διδασκαλίας Αραβικής Γλώσσας απευθύνεται αποκλειστικά σε επιμορφούμενους/ες που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την εκμάθηση της αραβικής γλώσσας  και περιλαμβάνει τηλεδιαλέξεις διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους (120 ώρες μαθημάτων), δηλαδή από τις αρχές  Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Μαΐου. Ο κύκλος σπουδών υλοποιείται ταχύρρυθμα σε εβδομαδιαία βάση, με ολιγομελή τμήματα και διεξάγεται σύγχρονα μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, οι ενδιαφερόμενοι/-ες, με την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου, λαμβάνουν μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ακαδημαϊκό και Επιστημονικό Προσωπικό Προγράμματος

Η διδασκαλία της αραβικής γλώσσας  πραγματοποιείται από έμπειρους και εξειδικευμένους καθηγητές, με ακαδημαϊκό και επιστημονικό υπεύθυνο τον Ιμπραήμ Φαντέλ ( Ibrahim Fadel ), διδάσκοντα Αραβικής Γλώσσας και Αραβικού Πολιτισμού στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Διάρκεια Κύκλου Σπουδών

Ο κύκλος σπουδών έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους, δηλαδή από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη του μηνός Μαΐου και  αποτελείται από τηλεδιαλέξεις συνολικής διάρκειας 120 ωρών.

Online εξ αποστάσεως Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Τα μαθήματα της αραβικής γλώσσας διεξάγονται εξ ολοκλήρου σύγχρονα μέσω Online Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (e–Learning) και βάσει των αρχών της Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Χειμερινού-Εαρινού Κύκλου Σπουδών

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα τηλεδιαλέξεων υλοποιείται ταχύρρυθμα, στο πλαίσιο αρχών της δια βίου μάθησης. Οι επιμορφούμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σε ποιο από τα παρακάτω τμήματα αρχαρίων θα εγγραφούν. Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα έχει ως εξής:

 • (α’ τμήμα): Δευτέρα 11:00-13:00 και Πέμπτη 11:00-13:00
 • (β’ τμήμα): Δευτέρα 15:00-17:00 και Πέμπτη 15:00-17:00
 • (γ’ τμήμα): Δευτέρα 17:00-19:00 και Πέμπτη 17:00-19:00
 • (δ’ τμήμα): Δευτέρα 19:00-21:00 και Πέμπτη 19:00-21:00

 

Διδακτικές Ενότητες Κύκλου Σπουδών

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και το υλικό του εν λόγω κύκλου σπουδών περιλαμβάνει τις κάτωθι διδακτικές ενότητες, οι οποίες αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Σπουδών που λαμβάνουν οι επιμορφούμενοι/ες, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος. Η διδακτέα ύλη του χειμερινού-εαρινού κύκλου είναι η εξής:

1η ενότητα: Βασικά στοιχεία και δομές καθημερινής επικοινωνίας

Σε αυτήν την ενότητα, το εκπαιδευτικό υλικό και οι επιμέρους δραστηριότητες αποσκοπούν στην εξοικείωση του επιμορφούμενου/ης σε βασικό επίπεδο με εκφράσεις που αφορούν την καθημερινή ζωή, τις συναλλαγές με υπηρεσίες και την επικοινωνία σε φιλικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση της επίσημης αραβικής γλώσσας «αλφουσχά» σε όλες τις καταστάσεις επικοινωνίας, με τη χρήση στρατηγικών κατανόησης (επαναλήψεις και παύσεις) και οπτικών μέσων. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διδακτικής ενότητας, οι επιμορφούμενοι αξιολογούνται με προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

2η ενότητα: Διαχείριση οικείων θεμάτων, προσωπικών εμπειριών και διεύρυνση λεξιλογίου σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας 

Σε αυτήν την ενότητα η μεθοδολογία, οι εκπαιδευτικοί στόχοι και οι ανατεθείσες σύγχρονες και ασύγχρονες δραστηριότητες κατατείνουν στην εξοικείωση των επιμορφούμενων με τις καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, τον αποτελεσματικό χειρισμό πληροφοριών για την ικανοποίηση προσωπικών αναγκών και υποχρεώσεων σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς και τη διαχείριση οικείων θεμάτων ή αναφορά σε γεγονότα προσωπικών εμπειριών. Βασική προϋπόθεση των παραπάνω είναι η χρήση της επίσημης αραβικής γλώσσας «αλφουσχά».Κατόπιν ολοκλήρωσης της διδακτικής ενότητας, οι επιμορφούμενοι αξιολογούνται με προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

3η ενότητα: Ανάπτυξη διευρυμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

Σε αυτήν την ενότητα, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και το σχετικό υλικό αποσκοπεί στην απόκτηση ανεπτυγμένων επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Ο/η επιμορφούμενος/η εξασκείται στην ανάπτυξη συνεχούς λόγου που αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και αφορούν τα προσωπικά και επαγγελματικά του/ της ενδιαφέροντα, απόψεις, την οικονομία, αθλητικά, καλλιτεχνικά, πολιτική και κοινωνία. Βασική προϋπόθεση των παραπάνω είναι η χρήση της επίσημης αραβικής γλώσσας «αλφουσχά». Κατόπιν ολοκλήρωσης της διδακτικής ενότητας, οι επιμορφούμενοι αξιολογούνται με προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η διδασκαλία της αραβικής γλώσσας υλοποιείται ταχύρρυθμα σύμφωνα με τις αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης και του κριτικού γραμματισμού, κατατείνοντας στην ανάπτυξη συνεχούς λόγου που αφορά ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας.

Πιστοποίηση Σπουδών

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται σε ηλεκτρονική μορφή «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» (πιστοποιητικό μη τυπικής εκπαίδευσης) από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα με το Άρθρο 48 Παρ. 1. περ. θ’ του Ν.4485/2017.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» επίσης και το «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET).

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECVET) μαζί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων αποτελούν σημαντικά εργαλεία της Ε.Ε. για την προώθηση της κινητικότητας, της διαφάνειας και συγκρισιμότητας των τίτλων/προσόντων που χορηγούνται στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στόχος του ECVET είναι να διευκολύνει την αναγνώριση, μεταφορά και συγκέντρωση των μαθησιακών επιτευγμάτων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο εκπαιδευτικών συστημάτων διαφορετικών χωρών αλλά και διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσα στην ίδια χώρα, στην προσπάθεια των ατόμων να αποκτήσουν ένα τίτλο/προσόν. Το ECVET βασίζεται σε αρχές, έννοιες και διαδικασίες που αναπτύχθηκαν από τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 18 Ιουνίου 2009.

Δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ECVET είναι:

 • Η υιοθέτηση της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό των τίτλων και των προγραμμάτων σπουδών.
 • Η διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών με βάση τη λογική των ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων/ σπονδύλων.

Αν και η εφαρμογή του είναι προαιρετική, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήδη απο το 2012, με πρωτοπόρο τα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης”, έχει ενσωματώσει βασικές αρχές του ECVET στο σύστημα πιστοποίησης των επιμορφωτικών του προγραμμάτων, σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται πως κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET.

Στα “Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης” ο φόρτος εργασίας που προβλέπεται σε περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης είναι 10 ώρες ανά εβδομαδιαία συνεδρία και 5 ώρες σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης.

Επίσης, ορίζεται ότι κάθε ώρα επιμόρφωσης αντιστοιχεί σε 0,05 μονάδες ECVET.

Παράδειγμα Επιτυχούς Ολοκλήρωσης:

 • Αν μία Διδακτική Ενότητα έχει 5 εβδομαδιαίες συνεδρίες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 5 Χ 10  = 50 ώρες και 50 Χ 0,05 = 2,5 ECVET
 • Αν ένα Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 6 ενότητες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 6 Χ 50 = 300 ώρες και 300Χ 0,05 = 15 ECVET

Παράδειγμα μη Επιτυχούς Ολοκλήρωσης

 • Αν μία Διδακτική Ενότητα έχει 5 συνεδρίες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 5 Χ 5  = 25 ώρες και 25 Χ 0,05 = 1,25 ECVET
 • Αν ένα Επιμορφωτικό Πρόγραμμα αποτελείται συνολικά από 6 ενότητες ο φόρτος εργασίας αντιστοιχεί σε 6 Χ 25 = 150 ώρες και 150Χ 0,05 = 7,5 ECVEΤ

Εκπαιδευτικοί Στόχοι Προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο/η επιμορφούμενος/η θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα εξής παρακάτω:

 1. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σε καθημερινό επίπεδο.
 2. Ανταπόκριση στις συνήθεις συναλλαγές της καθημερινής ζωής που απαιτούν τη χρήση γλωσσικών δομών, σε μεγάλο βαθμό σταθερών, σύμφωνα με τις γλωσσικές συνήθειες και τις συνθήκες της επικοινωνίας.
 3. Ικανότητα παραγωγής περιγραφικού και αφηγηματικού λόγου με λογική σαφήνεια και ακρίβεια, πάνω σε θέματα που αναφέρονται σε προσωπικές, καθημερινές και επαγγελματικές εμπειρίες.
 4. Έκφραση προσωπικών ιδεών, προθέσεων με ακρίβεια, παραγωγή συνεχούς λόγου με συνοχή και επιχειρήματα, διευρυμένο λεξιλόγιο και ακριβή επίγνωση του κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος.
 5. Συμμετοχή σε συνομιλίες κοινωνικού και επαγγελματικού περιεχομένου (θέματα οικεία, προσωπικού ενδιαφέροντος, καθημερινή ζωή), σε τυπικό ή φιλικό λόγο για την προσωπική ζωή, τις συναλλαγές με κρατικές υπηρεσίες, την αγορά καταναλωτικών αγαθών, την εκπαίδευση, την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, εργασία και την ψυχαγωγία κτλ.
 6. Επίγνωση των πολιτιστικών διαφορετικοτήτων και των σχετικών συνηθειών και εθίμων.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι επιμορφούμενοι/ες έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, η διανομή του οποίου γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, σε εβδομαδιαία βάση. Η μελέτη και η εξάσκηση των επιμορφούμενων πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σχεδιασμού κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων και ενισχύεται με επιπλέον υλικό και ασύγχρονες δραστηριότητες για τον/την κάθε επιμορφούμενο ξεχωριστά.